De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14068644

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:  de heer prof.dr. G.Kootstra
Secretaris:  de heer mr. M.P.P.F.Groutars
Penningmeester:  de heer mr.G.H.Been
Lid:  de heer prof.dr.C.D.A.Stehouwer
Ambtelijk secretaris:  de heer A. van de Peppel

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst.
Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegelden voor de uitoefening van hun bestuursfunctie.