De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het beheren van het vermogen en het   beoordelen van projectaanvragen op basis van de geformuleerde uitgangspunten in de statutaire doelstelling onder punt  1 en 2.

Het bestuur vergadert daartoe minstens twee maal per jaar.