• Het bevorderen van klinisch wetenschappelijk onderzoek vanuit de vakgroepen/capaciteitsgroepen Chirurgie en Interne Geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) en/of de Universiteit Maastricht (UM), voor zover in dat onderzoek niet is of kan worden voorzien middels financieringsbronnen van (semi-) overheidswegen en/of van het bedrijfsleven.
  • welk onderzoek bij voorkeur zal betreffen de ontwikkeling van topklinische zorg op het gebied van de oncologie en/of transplantatiegeneeskunde en bij voorkeur gericht dient te  zijn op de bevordering van promotie onderzoek van wetenschappelijke assistenten in opleiding (AIO) bij de vakgroepen/capaciteitsgroepen Interne Geneeskunde en/of Chirurgie  van het AZM.
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.