Aanvragen worden conform de doelstelling en het daarover bepaalde in de statuten van de stichting getoetst en al dan niet toegekend of afgewezen.

Een en ander is mede afhankelijk van de beschikbare financiële middelen.